Xã hội

Thông tin mới về vụ bé trai hai tuổi mất tích bí ẩn ở Nghệ An

Hiện vẫn chưa tìm thấy cháu bé 2 tuổi bị mất tích ở huyện Quỳnh Lưu. Địa phương này đang huy động nhiều lực lượng tìm kiếm tung tích của cháu bé.